Wie is Jiři Prchal

Tijdens zijn professionele loopbaan als cellist en celloleraar heeft Jiři (Jirka) Prchal een indrukwekkend aantal cellisten opgeleid waarvan sommigen inmiddels een eigen succesvolle carrière hebben opgebouwd. 

Geboren in Kolín (Tsjecho-Slowakije) in 1936, werd Jiři Prchal opgeleid aan het Praagse Conservatorium en de Muziekacademies in Brno en Praag bij docenten zoals Bohuš Heran, Karel Pravoslav Sádlo en Miloš Sádlo. Na enkele jaren gewerkt te hebben als solocellist in het Symfonieorkest in Teplice, kwam hij in 1968 met zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland. Jarenlang was hij verbonden aan het Frysk Orkest en later het Noord Nederlands Orkest.

Naast zijn rol als cellist in deze orkesten heeft hij zich toegelegd op het cello-onderwijs, dat bestond uit een combinatie van privé-lessen en betrekkingen bij een aantal muziekinstellingen.
Na een begin op de muziekscholen in Hoogeveen, Drachten en Heerenveen, stapte hij over naar de Muziekpedagogische Academie in Leeuwarden, later het Stedelijk Conservatorium Leeuwarden. Tussen 1990 en 2000 heeft hij als hoofdvakdocent op het Prins Claus Conservatorium in Groningen een celloklas met veel begaafde leerlingen opgebouwd. Tevens was hij ook enige jaren verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het Groningse Prins Claus Conservatorium heeft enkele jaren na zijn vertrek het Prchal-Stipendium ingesteld, een voorziening voor jonge getalenteerde cellisten.


Foto: Symfonieorkest te Teplice

Jiři Prchal’s succes als zeer gewaardeerde cellopedagoog berust niet alleen op zijn didactisch inzicht maar kan voor een belangrijk deel mede verklaard worden door zijn grote liefde voor muziek, voor de cello en voor jonge mensen. Als pedagoog heeft hij veel bijgedragen aan de verbeteringen van de techniek van het cello-spel. Hij heeft hiervoor een op de cello gerichte didactiek ontwikkeld. Daarnaast heeft het begeleiden van jonge mensen en het ontwikkelen van hun muzikaliteit altijd zijn bijzondere aandacht gehad. Hij heeft eigen onderwijsmateriaal geschreven dat weliswaar een brede verspreiding in het Nederlandse muziekonderwijs gekregen heeft, maar helaas nooit is uitgegeven. Zo schreef hij een voor die tijd baanbrekend boekje “Duimpositie voor de kleine violoncellist”, een van de eerste methodes voor het aanleren van de duimpositie aan kleine kinderen. Hiernaast schreef Jiři Prchal een groot aantal oefeningen en technische analyses, met als doel leerlingen een solide technische basis te geven en zo jonge cellisten in staat te stellen zich muzikaal op het instrument uit te drukken.

Door middel van deze website wil hij graag zijn rijke ervaring en enthousiasme verder doorgeven.